Genius loci

Podle historických pramenů koupil můj prapředek pozemky kolem roku 1750 od hraběte Colloredo Mansfelda, majitele blízkého zámku v Opočně. Šlo o pozemky neúrodné, o mokřiny zarostlé olšemi. Stromy předkové vykáceli. Pařezy po vykácených stromech ze země vypálili. Od té doby se místo jmenuje Spáleniště.

genius loci

Z místní jílovité hlíny moji předkové vyrobili cihly. Z těch postavili zdejší statek - první stavení v okolí, zděné z pálených cihel. V nejvíce podmočené části pozemku zbudovali rybník. Na poli u něj můžete ještě dnes najít vyorané úlomky původních cihel v místě, na kterém byly vyráběny.

 

genius loci

Zúrodnění pozemku, stavba rybníka i statku – vše dělali předkové ručně, s využitím sekyry, pily, motyky nebo s pomocí koníka. Já, dědic jejich úsilí, se hluboce skláním před tím, co dokázali a nyní pokračuji v jejich práci. Část statku jsem upravil na malý penzion se dvěma apartmány. Klidné místo mimo turistická centra, kontakt s přírodou, možnost zarybařit si na našem rybníku pár metrů za chalupou, domácká a intimní atmosféra penzionu jsou tím, proč se sem lidé rádi vracejí…

genius loci

Přijměte mé pozvání do opravené usedlosti v místě, na kterém já sám trávím svůj čas nejraději.

    Vít Votroubek

genius loci